Nl* Isla de Bretema NANTE otrzymał EX1, kolejny certyfikat na GIC - CAGCIB.